అల్ ద బెస్ట్ చంద్ర బాబు నువ్వు సాధిస్తావ్

ఆల్ ద బెస్ట్ చంద్ర బాబు నువ్వు సాదిస్తావ్అడ్వాన్స్డ్ కంగ్రాట్స్ చంద్ర బాబు, నువ్వు సాధిస్తావ్. క్వాటర్ ఫైనల్స్ లోనే కాదు సెమి ఫైనల్స్ లో ఫైనల్స్ కూడా ఎవ్వరూ నీతో పోటీకి నిలువలేరు. ఈ రాష్ట్రం లోనే కాదు ఈ దేశంలోనే కాదు ఈ ప్రపంచంలోనే ఈ విషయం లో నీతో పోటీ పడే సత్తా ఎవరికి లేదు.

అసలు విషయం ఏంటి అంటే ఒక సర్వే సంస్థ దేశంలోనే చెత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అని ఒక సర్వే నిర్వహిస్తే చంద్ర బాబు టాప్ లో నిలిచాడు. ప్రస్తుతానికి క్వాటర్ ఫైనల్స్ లో ఉన్న నలుగురిని వెనక్కు నెట్టి మొదటి స్థానం లో ఉన్న చంద్ర బాబు సెమి ఫైనల్స్ లో ఫైనల్స్ లో కూడా తనని ఎవ్వరూ ఓడించలేరు అని ధీమాతో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అల్ ద బెస్ట్ మిస్టర్ వరస్ట్ సీఎం .
చంద్ర బాబు గెలుపుకు మీ వంతు సాయం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ నొక్కి ఓటు వెయ్యండి…..
– Jagankosam.com@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *