YS Jagan Photos

ఇందులోని ఫోటోలు 2014 ఎన్నికల ముందు జగన్ గారు చేసిన వివిధ యాత్రలలోనివి

* ఇందులో లోగోలు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి బల్క్ గా వెయ్యడం జరిగింది కావున ఏదైనా ఫోటో మీద మీకు లోగో ఇబ్బందిగా వుంటే ఆ ఫోటో లింక్ ను మాకు మెయిల్ చెయ్యగలిగితే ఆ ఫోటో సరిచేసి ఇవ్వగలము  మా మెయిల్ ఐడి jagankosam.com@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *